LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA7

บริเวณเมืองเซ็นซึจิ


เคียวโดคังเมืองเซ็นซึจิ (

koshikizan shikokureijohachijuhakkasho

ความเห็น

วัตถุประสงค์ในการที่จะอนุรักษ์และซ่อมแซมไคโคฉะ (สโมสรสำหรับข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการ)แห่งเมืองเซ็นซึจิตามดั้งเดิมนั้น ซึ่งตั้งแต่สมัยนั้นถูกนำมาใช้เป็นเคียวโดคังเมืองเซ็นซึจิ (ศูนย์พื้นบ้าน) ซึ่งทางศูนย์นี้ได้ถูกโยกย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันที่ อะคะมงซึจิในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2548 ที่บริเวณชั้น 1 ผู้เข้าชมสามารถพบกับสิ่งของทางโบราณคดี 1,100 รายการ โดยส่วนมากจะเน้นไปที่อุปกรณ์ฝังศพที่ขุดขึ้นมาจากที่ฝังศพของอาริโอกะ และส่วนของบริเวณชั้น 2 มีตัวอย่างทางประวัติศาสตร์และพื้นบ้านประมาณ 400 รายการที่ค้นพบภายในเมือง ศูนย์นี้เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 นาฬิกา ไปจนถึง 16.00 นาฬิกา ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ศูนย์นี้จะปิดทำการในทุกวันจันทร์และระหว่างช่วงส่งท้ายปีเก่าและขึ้นปีใหม่

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

6-1-4 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ