LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


"คงโกโฉะ"(วัตถุพิธีกรรมทางพุทธศาสนา)

kongosyo

ความเห็น

นี่คือ "คงโกโฉะ" (วัตถุพิธีกรรมทางพุทธศาสนา) รูปแบบของมันมีต้นกำเนิดมาจาก "วัชระ" อาวุธที่ใช้ในอินเดียโบราณและเป็นหนึ่งในประเภทของการใช้วัชรยาน ซึ่งใช้ในระหว่างการสวดมนต์ อธิษฐานและการปฏิบัติของนักพรต ว่ากันว่ามีอำนาจที่จะทำลายความปรารถนาทางโลกภายในและความคิดภายในใจ รวมไปถึงการปลุกพระโพธิสัตว์อีกด้วย คงโกโฉะมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับรูปร่างของใบมีด เช่น "ทกโกโฉะ" "ซันโกโฉะ" "โกะโกโฉะ" และ "ซึเบะโกะโกโฉะ" รูปปั้นของโกโบะ ไดฉิมักจะสร้างขึ้นแล้วให้เขาถือโกะโกโฉะในมือด้านขวาของท่าน

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

รูปปั้นทองแดง

ยุค

ยุคคามาคุระไปจนถึงยุคเอโดะ

ที่อยู่

โถงสมบัติแห่งเซ็นซึจิ3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ