LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


รูปปั้นอิริยาบถนั่งของจินดามณีจักรอวโลกิเตศวร

nyoirinkannonzazo

ความเห็น

นี่คือรูปปั้นอิริยาบถนั่งของจินดามณีจักรอวโลกิเตศวร ดังที่ชื่อของเขาบ่งบอกว่า "จินดามณีจักรอวโลกิเตศวร" ใช้ประโยชน์จากพลังแห่งการประดับด้วยอัญมณีและการประดิษฐานพระพุทธรูปด้วยลักษณะที่คล้ายกับกงจักร ซึ่งสามารถเอาชนะความปรารถนาทางโลกเพื่อนำไปสู้การนิพพานมายังศาสนิกชน รูปปั้นนี้มีหกแขนซึ่งถือว่าเป็นท่านั่งขณะที่ยกเข่าข้างหนึ่งขึ้น อัญมณีลูกประคำและกงจักรที่เขาถืออยู่เดิมได้ชำรุดไป ซึ่งทำจากไม้ใช้เทคนิค "เกียวคุกัง" (การประดับคริสตัลที่ตา) สำหรับดวงตาของรูปปั้นและและบริเวณที่ฐานจะได้รับการทาสีด้วยแลคเกอร์ญี่ปุ่นสีแดงสดและจะปิดงานด้วยทองคำเปลว ในขณะที่วิธีการแกะสลักที่บริเวณของผมและส่วนของสะโพกที่นั้นให้ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกับวิธีการถ่ายภาพที่เหมือนจริงที่พบในรูปแบบที่ใช้ในสมัยคามาคุระ ซึ่งสามารถเห็นได้ในความแข็งเล็กน้อย นอกจากนี้ยังแสดงจากลักษณะเช่นเดียวกับความบวมของแก้มของรูปปั้น ซึ่งก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ารูปปั้นนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นสมัยเอโดะซึ่งในขณะนั้นมีการจำลองผลงานตามรูปแบบของยุคคามาคุระ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

รูปปั้นไม้:สูง 92.0 ซม.

ยุค

ยุคเอโดะ

ที่อยู่

โถงสมบัติแห่งเซ็นซึจิ3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ