LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


รูปปั้นส่วนหัวของตถาคต

nyoraitobu

ความเห็น

นี่คือส่วนหัวของรูปปั้นตถาคต รูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นที่ทำมาจากดินที่มีหญ้าแห้งเป็นองค์ประกอบ แม้ว่าจะมีเพียงส่วนหัวของรูปปั้นที่หลงเหลือหลังจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้โดยมิโยฉิ จิคคิว ในปีพ.ศ.2101 แต่เชื่อกันว่ารูปปั้นขนาดใหญ่มีขนาด 480 ซม. หรือ 392 ซม. ใบหน้ามีลักษณะที่แตกต่างกันมากและมีใบหน้าที่สง่างามอย่างเห็นได้ชัด นัยต์ตาเชี่ยวกราก ริมฝีปากเป็นจีบ และแก้มอวบอิ่ม เป็นต้น ซึ่งชวนให้นึกถึงรูปแบบงานปั้นของสมัยเทมเปียวในช่วงกลางของยุคนารา ประมาณกันว่าได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 8 มีความเชื่อกันว่าโคโบะ ไดฉิก็ได้สวดภาวนาให้แก่รูปปั้นตถาคตเมื่อสมัยวัยเด็กชองเขา

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

รูปหล่อ: ความสูงโดยรวม 46.4 ซม.

ยุค

ยุคนารา

ที่อยู่

โถงสมบัติแห่งเซ็นซึจิ3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ