LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


ห้องสมุดพระสูตรเกียวโดะ

kyodo

ความเห็น

นี่คือห้องสมุดพระสูตรเกียวโดะ มันมีชั้นวางหมุน "รินโซ" ที่บรรจุพระสูตรของพุทธศาสนา รินโซ เป็นหอคอยหกเหลี่ยมที่หมุนรอบลูกกลิ้งเลื่อน ได้มีการกล่าวว่าการหมุนรินโซครั้งเดียวคุณสามารถได้รับบุญเช่นเดียวกับการอ่านสูตรทั้งหมดที่รินโซบรรจุอยู่

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเอโดะ

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ