LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA7

บริเวณเมืองเซ็นซึจิ


สถานที่เกิดของมหาปุโรหิตเก็ทโชและชินไก

gessyou/shinkairyosyounintanjouchi

ความเห็น

เก็ทโชเกิดในปีพ.ศ. 2356 และชินไกเกิดในปีพ.ศ. 2364 โดยทั้งคู่เกิดที่โยชิวาระ จังหวัดซานูกิ บิดาคือ ทะเคโมะริ โซคิจิ มารดาคือ โอฮิซะ ทั้งสองคนออกบวชที่วัดกิวคะคุจิ ที่ในเมืองบ้านเกิด และหลังจากนั้นได้เข้าปฏิบัติธรรมที่วัดโจจุอิน ในสังกัดวัดคิโยมิซุเดระ และเป็นพระในวัดนั้นในเวลาต่อมา ในช่วงปลายสมัยโทคุกาวะด้วยอุดมการณ์รักชาติและเคารพต่อจักรพรรดิ เก็ทโชได้มีบทบาทในการเคลื่อนไหวจากที่ได้รู้จักกับ ไซโก ทะคะโมริ ผู้นำกลุ่มฟื้นฟูเมจิ เป็นต้น แต่จำต้องหนีการจับกุมผู้ต่อต้านครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่รัฐไปยังเมืองซัตสึมะ (คาโกะชิมะในปัจจุบัน) และได้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายด้วยการจมน้ำพร้อมกับทะคะโมริ แต่ทะคะโมรินั้นรอดชีวิตมาได้และได้ถูกยกย่องให้เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ใหญ่หลวงในการฟื้นฟูเมจิในเวลาต่อมา ส่วนชินไกก็ได้เคลื่อนไหวเช่นเดียวกับเก็ทโชพี่ชายและคนอื่นๆ แต่ถูกจับและเสียชีวิตในเรือนจำในเอโดะ ในปีพ.ศ. 2434 เก็ทโชได้รับรางวัลโชชิอิ และชินไกได้รับรางวัลจูชิอิ เพราะทั้งคู่ถือเป็นผู้ทำประโยชน์ในการฟื้นฟูเมจิ และในปีพ.ศ. 2478 ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์หินโดยอาสาสมัครในท้องถิ่นเพื่อรำลึกถึงพระทั้งสองที่เกิดในท้องถิ่นนี้ และถือเป็นความภาคภูมิใจของคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ด้วย

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

เขตโยชิวาระ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ