LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA4

วันมันดาระจิ


ฟุโรมัสสึ (ต้นสนอมตะ)

furomatsu

ความเห็น

เป็นต้นสนที่มีชื่อเสียงว่ามีทรงต้นที่สวยงามเหมือนกับมีหมวกสานสองใบที่คว่ำซ้อนกันอยู่ มีความสูงประมาณ 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เมตร และเรียกกันว่า "คาสะมัสสึ (ต้นสนหมวกสาน)" โดยถูกเล่าขานกันว่าพระโคโบ ไดฉิ เป็นผู้ปลูกเองกับมือ ต้นไม้นี้ตายเพราะโดนแมลงกิน จึงมีการโค่นต้นลงเมื่อปีพ.ศ. 2545 แต่ก็ได้เก็บลำต้นเอาไว้ และในปีต่อมาได้แกะสลักเป็นรูปพระโคโบ ไดฉิ ซึ่งได้เรียกรูปปั้นแกะสลักนั้นว่า "คาสะมัสสึ ไดฉิ"

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1380-1 เขตโยชิวาระ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ