LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


ศาลเจ้าชินระ

shinrajinja

ความเห็น

นี่คือศาลเจ้าชินระ ชินระ เมียวจิน ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้านี้ ได้มีการกล่าวกันว่าชินระ เมียวจินปรากฎในเรือ ครั้งทีเมื่อชิโช ไดฉิเดินทางกลับมาจากเมืองถัง ประเทศจีนสู่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อกลับไปญี่ปุ่นชิโช ไดฉิมองหาสถานที่เพื่อถวายพระสูตรซึ่งนำกลับมาด้วย จากนั้นชินระ เมียวจินได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในความฝันของเขาและมีการเสนอให้นำพระสูตรมอบให้กับวัดอนโจจิ โทอิน ในจังหวัดชิกะ ตามที่เขาได้รับการบอกเล่าในความฝันของเขา ที่ศาลเจ้าชินระในปัจจุบันมีเทวรูปชินโตและมีซูซันโน โนะ มิโกโตะ เป็นเทพที่ประดิษฐานอยู่

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1165 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ