LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


ต้นการบูร

goshimboku

ความเห็น

ต้นการบูรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของวัดคอนโซจิ ว่ากันว่ามีอายุประมาณ 700 ปี

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ