LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


ศาลเจ้าแห่งผู้เสียชีวิตที่ภักดี

chukonsha

ความเห็น

นี่คือศาลเจ้าแห่งผู้เสียชีวิตที่ภักดี หลังสงครามโลกครั้งที่สองถูกสร้างขึ้นด้วยการสนับสนุนของกองบัญชาการซึ่งปกครองญี่ปุ่น เป็นอนุสาวรีย์รำลึกถึงการสิ้นสุดสงคราม ตัวอักษรในอนุสาวรีย์แห่งความภักดี ที่อยู่ด้านหลังเขียนโดยนายพลโนกิ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ