LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


ป้ายบอกทางสร้างขึ้นโดยนาคัสสึคาสะ โมเฮอิ

nakatsukasamoheenodohyo

ความเห็น

นี่คือป้ายบอกทางที่สร้างโดยนาคัสสึคาสะ โมเฮอิ มีป้ายบอกทางจำนวนมากที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้แสวงบุญตลอดการเดินทางในการเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 88 แห่งของชิโคคุ เฮนโร ในบรรดาเหล่านี้ป้ายบอกทางที่สร้างโดยนาคัสสึคาสะ โมเฮอิ ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนักบวชชั้นสูงของนักบวชภูเขาแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชิโคคุ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด ในโอชิมะกุม แห่งจังหวัดซูโอะ (ปัจจุบันคือจังหวัดยามากูจิ) ในช่วงยุคเอโดะตอนปลายโมเฮอิได้ธุดงค์ไปแสวงบุญที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 88 แห่งของชิโคคุ ถึง280ครั้งตลอดช่วงชีวิตของท่านและมีป้ายบอกทาง 237อันที่ยังคงมีใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ที่ท่านได้สร้างขึ้นตลอดเส้นทางการธุดงค์ของท่าน

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ