LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


หอระฆัง

shoro

ความเห็น

นี่คือหอระฆัง ระฆังยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในจังหวัดคากาวะว่าเป็นเสียงระฆังที่จะดังขึ้นในวันส่งท้ายปีเก่า มันได้ถูกส่งต่อให้เซ็นซึจิในปี พ.ศ. 2521 โดยสมาคมทางศาสนา โทคุฟุไก เพื่อเป็นเครื่องหมายครบรอบ 1150ปีแห่งการเสียชีวิตของโคโบะ ไดฉิในปี พ.ศ. 2526

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคโชวะ ;โชวะ53 (พ.ศ. 2521)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ