LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


รูปปั้นอิริยาบถนั่งของราคะราชา

aizenmyoozazo

ความเห็น

นี่คือรูปปั้นอิริยาบถนั่งของราคะราชา "ราคะราชา" เป็นเทพที่ข้องเกี่ยวกับความต้องการทางเพศที่บริสุทธิ์และความต้องการทางโลกเพื่อบรรลุแก่การชำระและการตรัสรู้ ทำหน้าที่เป็นวัตถุบูชาโดยเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนรวมไปถึงการขับไล่วิญญาณและการเติมเต็มความรัก รูปปั้นนี้ถูกประดับด้วยมงกุฎรูปสิงโตและนอกจากนี้ยังมีตาอยู่ตรงกลางหน้าผาก รูปปั้นนี้มีแขนหกแขนทำให้เป็นรูปปั้นสามตา หกแขน โดยได้สร้างขึ้นจากเทคนิคที่เรียกว่า "โยเซกิ ซุคูริ" (การก่อสร้างโดยใช้ไม้สองชิ้นขึ้นไป) วัสดุจะประกอบไปด้วยไม้สนไซเปรสญี่ปุ่น เช่นเดียวกันกับเทคนิค "เกียวคุกัง" ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประดับคริสตัลไปในส่วนของตา พบว่ามีการจารึกถึงการสร้างรูปปั้นนี้ภายในตัวรูปปั้นและได้กล่าวว่ารูปปั้นนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยประติมากรภาพพระพุทธรูปนามว่า คูไน ฮกเคียว ชาวโอซาก้า ในปี พ.ศ. 2253 จากประมาณ 80 ตัวอย่างของผลงานจากคูไน ฮกเคียวที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันจะพบว่ามีอยู่ในภูมิภาคคิไร และเขามีชื่อเสียงจากผลงานของเขาตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 17 จนถึงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้ชื่อของ "คูไน ฮกเคียว" ยังได้ถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและเชื่อว่ารูปปั้นนี้เป็นผลงานของรุ่นที่สองของฮกเคียว

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

รูปปั้นไม้: สูง 64.1 ซม.

ยุค

ยุคเอโดะ; โฮอิ 7 (พ.ศ. 2253)

ที่อยู่

โถงสมบัติแห่งเซ็นซึจิ3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ