LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA4

วันมันดาระจิ


ประตูเทวะ

niomon

ความเห็น

นี่คือประตูเทวะ เป็นประตูหน้าของวัดมันดาระจิและเป็นที่เชื่อกันว่าก่อตั้งขึ้นในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 ในสมัยเอโดะ ประตูด้านหน้าเก็บรูปปั้นของนิโอะ ซึ่งทำจากไม้และที่ด้านหลังจะมีรองเท้าแตะฟางขนาดมหึมาคู่หนึ่งที่ได้รับการสร้างขึ้นจากผู้นับถือจากพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ได้มีการมุงหลังคาใหม่โดยการดำเนินการเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2530

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเอโดะ

ที่อยู่

1380-1 เขตโยชิวาระ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ