LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA4

วันมันดาระจิ


ซากุระคาซาคาเกะ (ต้นซากุระสำหรับไว้แขวนหมวก)

kasakakezakura

ความเห็น

นี่คือซากุระคาซาคาเกะ (ต้นซากุระสำหรับไว้แขวนหมวก) ในขณะที่นักบวชชาวพุทธไซเกียว อยู่ที่อาศรม "มิซุคูกิ โนะ โอกะ" เขามักจะไปที่วัดมันดะระจิ เพื่อบูชาและมีต้นซากุระที่กล่าวว่าเขาพักหมวกไม้ไผ่เอาไว้ในตอนนั้น ทางด้านข้างจะพบเห็นหินที่ท่านได้นอนกลางวันซึ่งได้ถูกนำมาใช้เมื่อครั้งที่ท่านไซเกียวเข้ามานมัสการ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1380-1 เขตโยชิวาระ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ