LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


รูปปั้นของนายพลโนกิ

nogishogunzo

ความเห็น

นี่คือรูปปั้นของนายพลโนกิ มาเระสุเกะ หลังจากผ่านผลงานยอดเยี่ยมของเขาในช่วงสงครามรัสเซีย - ญี่ปุ่น โนกิ มาเระสุเกะ ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าของโรงเรียนขุนนาง (กาคุชูอิน) ในฐานะที่ปรึกษาของว่าที่จักรพรรดิโชวะในอนาคต การเชื่อมโยงระหว่างนายพลโนกิและวัด คอนโซจินั้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเขาอาศัยอยู่ในคอนโซ ซึ่งเป็นที่พักของเขาเมื่อเขารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 คนแรก มีการกล่าว่าเขามักจะอยู่ในชุดเครื่องแบบทหารของเขา แม้กระนั้นรูปปั้นของเขาที่วัดคอนโวจิเป็นตัวเขาอยู่ในชุดกิโมโน เป็นเพราะคนที่ให้เกียรตินายพลโนกิและวางแผนที่จะหล่อรูปปั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองคิดว่ารูปปั้นในเครื่องแบบทหารของเขาจะไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานใหญ่ของนายพลเพราะเครื่องแบบนี้เกี่ยวข้องกับการทหาร

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ